Dubbel-cd bij het Liedboek

18 december 2014

Liedboek BV, de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en het Vocaal Theologen Ensemble (VTE) presenteren met vreugde het vervolg op de dubbel-cd ‘Met hart en Ziel’ met liederen en psalmen uit het nieuwe Liedboek. Na afloop van een (kerst)concert op zaterdag 20 december in de Lutherse kerk te Utrecht zal rector van de PThU prof. dr. Mechteld Jansen het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Op Met Hart en Ziel II staan liederen uit het hele kerkelijke jaar en draagt daarom de titel Advent & Kerst, Veertigdagentijd & Pasen. Nieuw in deze editie is de samenwerking met de Buitenschoolse Koorschool Utrecht, waardoor een extra dimensie aan de uitvoering van de liederen is toegevoegd.

Ontstaan
Het idee voor de 1e cd 'Met hart en ziel' ontstond in 2012 tijdens een aantal workshops ‘anglicaanse hymns’ van het VTE naar aanleiding van de uitgave van het Liedboek. De workshop was tot drie keer toe volledig volgeboekt en er werd met hart en ziel gezongen. Vanwege deze belangstelling en een toenemende vraag om concrete voorbeelden besloten de PThU en het VTE een cd uit te brengen. Zo ontstond een prachtig album met een breed aanbod van liederen die een groot publiek zullen aanspreken.  Al snel kwam vanuit het hele land de vraag naar een vervolg op het initiatief dat zaterdag het licht ziet in de vorm van de dubbel cd Met en Hart en ziel II. Ook hier stond bij de liedselectie het trefwoord 'verbinding' centraal. De verbondenheid die tijdens het zingen werd gevoeld, wensen PThU, Liedboek BV en VTE ook de luisteraar toe. De cd nodigt uit tot het meezingen en bidden, 'met hart en ziel', in eigen kerk en huis!

Met hart en ziel II
Beide cd’s zijn geheel gevuld met psalmen, liederen, canons en liturgische gezangen uit het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk (verder aangeduid als Liedboek). Op deze dubbel-cd volgt het VTE  het kerkelijk jaar van Advent tot Kerst en van Veertigdagentijd tot Pasen. Bekende en mogelijk minder bekende liederen wisselen elkaar af, alsmede verschillende stijlen en begeleidingsvormen. Luthers bewerking van het oudst bekende kerstlied ‘Veni redemptor gentium’ (Kom tot ons, de wereld wacht) is te beluisteren, maar ook, onder veel meer, Negro Spirituals, kloosterpsalmen, 'Jubel, jubel' en 'De steppe zal bloeien'. Liederen die tot nog toe misschien slechts een bladzijde in het Liedboek, of een titel in de inhoudsopgave waren, worden tot leven gewekt en nodigen uit tot instemmen.

Net als bij Met hart en ziel I, vormen psalmen en Engelse hymns een belangrijk aandeel op deze dubbel-cd. Hymns zijn vooral te vinden in de vorm van carols voor Advent en Kerst. Het Liedboek biedt talloze muzikale mogelijkheden voor vieringen op kerstnacht en kerstmorgen, alsmede voor een Nederlandstalig Festival of Lessons and Carols. Inmiddels ondenkbaar zijn deze zonder de fraaie en fameuze descants (hoge bovenstemmen) van David Willcocks, waarvan er enkele zijn opgenomen in de koorbundel bij het Liedboek.

Uit de rubriek 'Psalmen' zijn onder meer enkele antwoordpsalmen gekozen. Deze psalmen zijn in de eerste plaats bedoeld om te zingen na de oudtestamentische lezing in de dienst op zondagochtend. De psalmverzen worden gezongen door de cantor, het kerkkoor of de cantorij; de gemeente 'antwoordt' telkens met een refrein. Kinderliederen zijn, verspreid over verschillende rubrieken, ruim vertegenwoordigd in het Liedboek. De kinderstemmen van de Buitenschoolsche Koorschool Utrecht voegen hier een extra dimensie aan toe.

Met hart en ziel
dubbelcd II bij het Liedboek
ISBN 978 94 91575 15 0
€ 19,95

Verkrijgbaar bij de boekhandel en via www.liedboek.nl.