Grootletter en digitale versie Liedboek

06 januari 2014

CBB stelt de grootletter en digitale versie van het Liedboek beschikbaar voor mensen met een leesbeperking. Er is ook een brailleversie.

Dankzij de financiële steun van B.V. Liedboek stelt de CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, de grootletter, digitale versie en brailleversie van het 'Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk' beschikbaar voor mensen met een leesbeperking.

De grootletter versie is opgemaakt in het lettertype Arial, puntgrootte 18. Het gaat om een losbladige uitgave, deze wordt geleverd in twee ringmappen.

De digitale versie bestaat uit een toegankelijk PDF-bestand (Arial, puntgrootte 18) en uit een ePub bestand voor gebruik op een iPad of ander apparaat met ePub-ondersteuning. U ontvangt beide bestanden.

De brailleversie bestaat uit 15 ringmappen op A4-formaat.

De prijs is per leesvorm: € 40,-.

U kunt als volgt bestellen:
  • u maakt € 40,- over op rekening NL17INGB0000503241 t.n.v. CBB met  vermelding van de versie (grootletter, digitaal of braille) die u wilt ontvangen. Vermeld ook duidelijk uw naam en adres, indien u de digitale versie bestelt vermeld dan ook uw e-mailadres.
  • u machtigt de CBB om € 40,- af te schrijven van uw rekening. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de CBB op telefoonnummer 0341 56 54 99 of per email: info@cbb.nl.
 

CBB | Postbus 131, 3850 AC Ermelo | 0341 56 54 99 | info@cbb.nl | www.cbb.nl