Het compendium bij Liedboek is online

09 februari 2017

Op 1 februari is de website www.liedboekcompendium.nl online gegaan. De website is een bron van deskundige achtergrondinformatie bij het in 2013 verschenen Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk. Liedboek werd samengesteld in opdracht van acht protestantse kerkgenootschappen in Nederland en Vlaanderen.

Het compendium bij Liedboek biedt alle handreiking voor een vruchtbaar gebruik van het in Liedboek aangeboden materiaal. En dat materiaal is zeer divers: naast een grote verscheidenheid aan liederen en andere zangvormen ook gedichten en gebeden.

Op de website is het volgende te vinden:
•    toelichtingen bij teksten en melodieën
•    handreiking voor het liturgisch gebruik van liederen en andere zangvormen
•    levensbeschrijvingen van dichters, vertalers en componisten
•    thematische artikelen

De informatie op de website is op verschillende manieren toegankelijk: men kan zoeken en selecteren op liednummer, beginregel en/of naam van dichter, vertaler of componist. En overal op de website kan men doorklikken naar andere informatie of met de muis uitleg van vaktermen laten oplichten.

Aan het digitale compendium wordt nog volop gewerkt door een team van theologen, neerlandici, kerkmusici en musicologen. Op de website zal daarom de komende tijd nog steeds meer informatie beschikbaar komen.

De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) en BV Liedboek namen het initiatief te komen tot dit naslagwerk. De redactie van het compendium wordt gevormd door drs. Maarten Diepenbroek, ds. Pieter Endedijk (eindredacteur), drs. Klaas Holwerda (namens ISK), dr. Ko Joosse, drs. Look van Oorschot (namens BV Liedboek) en dr. Jan Smelik.