Presentatie Lieteboek

18 april 2015

Op zaterdag 18 april vindt in de Grote Kerk te Leeuwarden de feestelijke presentatie plaats van Lieteboek, sjonge en bidde thús en yn tsjerke. Binnen twee jaar na het verschijnen van het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk voor acht protestantse kerkgenootschappen in Nederland en België wordt de Friese editie aangeboden.

Reeds voordat de inhoud van het Nederlandstalige liedboek definitief was vastgesteld, begonnen op uitnodiging van de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst zo’n vijftien vrijwilligers aan de vertaling ervan in het Fries. De coördinatie berustte bij een redactie bestaande uit Jan Breimer, Bob Pruiksma en Cor Waringa. Door de financiële hulp van fondsen kan het boek straks voor dezelfde prijs worden aangeboden als de Nederlandse editie. Bovendien wordt het YKFE voor elk kerkgebouw van de deelnemende kerken in Friesland een gratis exemplaar beschikbaar gesteld.

Tijdens de feestelijke presentatie zal volop worden gezongen. Daarbij zullen ook andere zangvormen dan de traditionele aan bod komen, want het Lieteboek kenmerkt zich door een grote verscheidenheid in allerlei opzicht. Na het officiële gedeelte van de bijeenkomst, die om 15.00 uur begint, is er gelegenheid om na te praten en een exemplaar van het Lieteboek aan te schaffen. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom in de Grote Kerk te Leeuwarden, Jacobijnerkerkhof 95, 8911 EN Leeuwarden. Door de bijgevoegde posters kunt u uw gemeenteleden uitnodigen.

Op zondag 19 april kan het verschijnen van het Lieteboek in de gemeente gevierd worden. Daartoe zijn liturgiesuggesties opgesteld. Voor beamer of liturgie zijn tot en met 19 april de bestanden van deze liederen downloadbaar. Gebruik is toegestaan uitsluitend op zondag 19 april. De liedsuggesties en de liederen zijn hier te vinden.