Corona en het gebruik van Liedboek Online

06 april 2020

Past uw Liedboek Online-licentie bij uw vorm van online kerkdiensten?

Als u wegens de virusbeperkingen uw kerkdienst nu via streaming video uitzendt, waarbij u tekst en muziek toont uit Liedboek Online, neem dan even kennis van de tijdelijke spelregels.

In het kort zijn die:

- Teksten en muzieknoten laten zien in de video past niet in uw reguliere licentie van Liedboek Online, maar..
- Voor de duur van de uitzonderlijke situatie wordt dit gedoogd, mits de video na een week weer wordt verwijderd.
- Er wordt een aanvullende licentie ontwikkeld voor wie deze voorzieningen blijvend wil gaan gebruiken en/of video’s langer wil laten staan.
 
Lees hier de volledige brief met uitleg:

Corona en het gebruik van Liedboek Online
 
Geachte abonnee op Liedboek Online,
 
Door de noodzakelijke maatregelen van de overheid is de vertrouwde manier van gemeentezijn tijdelijk niet mogelijk. De gewone en geregelde zondagse kerkdienst, waarin gepreekt, gebeden en gezongen wordt, waarin u elkaar ziet en ontmoet in één ruimte. En waarin u zingt uit Liedboek, zingen en bidden, in huis en kerk met behulp van de beamer en de digitale inhoud van Liedboek Online. Bij de ontwikkeling daarvan heeft de normale  praktijk voorop gestaan.
 
Deze praktijk is helaas tijdelijk sterk verstoord. Gemeenten zoeken terecht naar alternatieven om toch de viering en verkondiging op de één of andere manier voort te zetten. de bestaande kanalen Kerkomroep en Kerkdienstgemist worden benut om aangepaste vormen te benutten. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de mogelijkheden die andere platforms, zoals YouTube bieden. Aan creativiteit en actie in de gemeenten gelukkig geen gebrek.
 
Ons wordt gevraagd of dit mag, en of dit allemaal auteursrechtelijk gedekt is in het abonnement op Liedboek Online? En zo nee, hoe kan dat snel en correct geregeld kan worden.
 
Inderdaad zijn beelduitzendingen waarin gezongen wordt uit het Liedboek, en teksten openbaar gemaakt worden op bijvoorbeeld YouTube en Facebook niet geregeld in uw abonnement.  Waarom is het anders bij deze sociale media platforms? Het betreft hier een verspreiding langs kanalen met andere auteursrechtelijke voorwaarden, dan die waarvoor de Liedboek Online licentie u toestemming mag en kan geven namens de makers van de liederen.
 
Bij uitzendingen via Kerkomroep en Kerkdienstgemist die qua vorm en inhoud min of meer aansluiten bij de normale praktijk zien wij het als een tijdelijke verschuiving van één ruimte naar luisteraars of kijkers thuis. Daar willen wij geen probleem van maken. Dat komt allemaal straks weer op zijn eerdere pootjes terecht.
 
Hoe zijn de regels?
Voor streaming van tekst en beeld hebt u geen rechten.  Voor de openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals de preek van de dominee, kunst die u in beeld brengt, muzieknoten en teksten enz., hebt u een licentie nodig die in ons land wordt verleend door BUMAStemra en andere instellingen die daartoe een afspraak hebben gemaakt met BUMAStemra. Maar de licentie is pas echt effectief als die ook bij uitbetaling herleid kan worden tot die auteursrechtelijk belaste materialen. En daar zit nu de grote hobbel. Dat geldt voor de geregistreerde zaken bij BUMAStemra en bij andere instellingen die een licentie aanbieden. Voor blijvende praktijken (na de crisis) zal daarom een serieuze licentie geregeld en betaald moeten worden. Die licentie hebben wij nog niet, noch kunnen we u die elders aanbieden.
 
Wat verwachten we van u?
 
We gaan ervan uit dat deze praktijk op YouTube naar alle verwachting tijdelijk is, namelijk zolang deze crisismaatregelen de wekelijkse dienst in de kerk belemmeren (t/m 28 april); bij wijziging vanwege de overheid is dat de dan nieuwbepaalde datum). Daarom kiezen wij voor het tijdelijk gedogen van die tijdelijke vormen, die we nu niet kunnen herleiden als vallend binnen het bestaande abonnement. Intussen werken wij aan een licentie die na de crisis gekocht moet worden als u dan door wenst te gaan met publiceren buiten de kaders van het abonnement. Wij verzoeken u nu wel dringend om gepubliceerde diensten enz. na een week (na zeven dagen) te verwijderen van sociale media kanalen zoals YouTube. Dat is niet ingewikkeld en vraagt alleen discipline.
 
Wij houden rekening met de abnormale omstandigheden, en wij rekenen op uw loyaliteit.
 
Namens BV Liedboek