Wat is de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied?

De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) werd in 1972 opgericht als opvolger van de Interkerkelijke Stichting Psalmberijming.

In het bestuur zijn de kerkgenootschappen vertegenwoordigd die het Liedboek voor de kerken (1973) als hun officiële kerkelijke liedbundel gebruiken. In 2007 zijn dat: de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Broederschap der Remonstranten en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. In 2008 zijn de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt tot de ISK toegetreden. In 2010 volgde de Verenigde Protestantse Kerk van België en in 2011 de Evangelisch-Lutherse Kerk van België. Doel van de stichting is de kennis, de ontwikkeling en het gebruik van het kerklied in het Nederlandse taalgebied te bevorderen.

Contactgegevens ISK:

Secretaris ISK
t.a.v. mevrouw Hetty Bredero
Gundersteijn 37
3401 SN Ijsselstein