Opdracht

In het voorjaar van 2007 gaven de kerken die toen deelnamen in de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) opdracht tot het samenstellen van een nieuw liedboek. Dat waren de volgende kerken:

  • Protestantse Kerk in Nederland
  • Algemene Doopsgezinde Sociëteit
  • Remonstrantse Broederschap
  • Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB


Later sloten zich nog vier kerkgenootschappen aan bij de ISK om in het project te participeren:

  • Nederlands Gereformeerde Kerken (2008)
  • Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (2009)
  • Verenigde Protestantse Kerk in België (2010)
  • Evangelisch-Lutherse Kerk in België (2011)


Het Liedboek is op 25 mei 2013 gepresenteerd in een landelijke bijeenkomst in Monnickendam.

Contactgegevens ISK:

Secretaris ISK
Hetty Brederoo
Guntersteijn 37
3401 SN IJSSELSTEIN