Leefkringen

Wat moet ik me bij deze ‘leefkringen’ precies voorstellen?
Eredienst op zon- en feestdagen: liederen en andere zangvormen voor de kerkdienst op zondag(morgen).

Overige gemeentevieringen en vieringen in kleine kring: daarbij kan men denken aan getijden (het morgengebed en het avondgebed), maar ook aan materiaal voor de opening of afsluiting van een kerkelijke bijeenkomst door de week, zoals een kerkenraadsvergadering, een werkgroep- of commissievergadering, een gespreksgroep, leerhuis, catechese et cetera.

Pastoraat: niet alleen bijbelteksten kunnen in een pastorale ontmoeting een belangrijke rol vervullen, maar ook liedteksten, gebedsteksten, meditatieve teksten, et cetera.

Meditatie: voor thuis, persoonlijk gebruik of in gezinsverband, biedt het nieuwe liedboek materiaal: om de dag te openen of te sluiten, voor gebruik aan tafel, om bijzondere dagen te vieren, zoals een verjaardag, een trouwdag, et cetera.

Het gebruik van een liedboek in deze verschillende ‘leefkringen’ vraagt om diversiteit in vormen. In het oude liedboek kwam maar één vorm voor: het strofische lied: verschillende coupletten (strofen) worden op dezelfde melodie gezongen. Liedboek bevat een variëteit aan zangvormen: naast de strofische vorm ook open vormen, zoals beurtzangen, acclamaties, canons en teksten zonder muziek.

Het is dus niet alleen een liedboek, maar een boek om uit te zingen, mee te bidden en bij te mediteren.

Zijn deze ‘leefkringen’ in het nieuwe liedboek herkenbaar?
Nee, het Liedboek is niet ingedeeld naar leefkringen. In alle rubrieken is materiaal voor de verschillende leefkringen te vinden. Veel liederen en teksten zijn ook in uiteenlopende situaties te gebruiken.