Waarom een nieuw Liedboek?

Er waren verschillende redenen om een opvolger voor het Liedboek voor de kerken (1973) samen te stellen en uit te geven:

  • vernieuwing: sinds 1973 zijn veel nieuwe liederen verschenen;
  • verbreding: de kerken zijn sinds 1973 pluriformer geworden, dat wil zeggen dat er verschillende stromingen naast elkaar in de kerken bestaan; door deze diversiteit is er niet alleen behoefte aan andere liederen, maar ook aan andersoortige liederen;
  • verandering: de vorm van de kerkdiensten (de liturgische praktijk) is sinds 1973 veranderd; deze verandering vraagt om andere zangvormen naast het strofische lied.