Opzet

Wat zijn de verschillen zijn tussen dit liedboek en het liedboek van 1973?

Allereerst zijn de vormgeving en de lay-out heel anders: in dat opzicht is het een hedendaags boek. Van veel meer belang is de inhoud. Waarin verschilt deze van het vorige liedboek?

Het Liedboek is in de eerste plaats een gebruiksboek voor de zondagse eredienst. Daarnaast zijn er nog andere verbanden waarin het Liedboek kan functioneren. Zo is het bedoeld voor vier ‘leefkringen’:

  • eredienst op zon- en feestdagen;
  • overige gemeentevieringen en vieringen in kleinere kring, in het bijzonder de getijden;
  • pastoraat;
  • meditatie.