Veel gestelde vragen

Algemeen

Een compleet overzicht van alle uitgaven en uitvoeringen vindt u hier.

Het Liedboekcompendium biedt achtergrondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.

Een beproefde manier is het opstellen van een muziekprofiel van de gemeente.

Gemeentebundel

Vergeleken met het Liedboek voor de kerken staan er minder registers in het nieuwe liedboek. Komen er nog meer registers? In ontwikkeling zijn de volgende overzichten: Overzicht van dichters en componisten Overzicht gelijke liederen in Liedboek voor de kerken, Tussentijds, Zingend Geloven en Liedboek (omnummertabel)

Er is voor gekozen in de gemeentebundel uitsluitend melodielijnen weer te geven bij wat de gemeente zingt. De voorzanger, koor of cantorij kunnen hun muziek vinden in de koorbundel.

Het lied ‘Er is een stad voor vriend en vreemde’ (Jeroeshalaiem), dat in de eerste proefbundel heeft gestaan, heeft het uiteindelijk toch niet gered bij de slotbeoordeling door de redactie. Op dit lied is vanuit de supervisoren en daarbuiten kritiek gekomen, dusdanig dat de redactie besloten heeft het niet op te nemen in het Liedboek.

Ten aanzien van het hoofdlettergebruik en in het bijzonder de zogenaamde ‘eerbiedshoofdletters’ zijn nu andere regels toegepast dan voorheen: a. Zelfstandige naamwoorden die naar een van de personen van de Drie-eenheid verwijzen krijgen alleen een hoofdletter als deze aanduiding uniek is: dat geldt voor “Trooster” (een uniek synoniem voor de Geest), maar niet voor het woord “rechter” (er zijn allerlei soorten rechters); woorden die een metafoor zijn krijgen geen hoofdletter: “De Heer is mijn herder…” b. Alleen persoonlijke voornaamwoorden die een van de personen van de Drie-eenheid betreffen krijgen een hoofdletter; bezittelijke, betrekkelijke en wederkerende voornaamwoorden niet: daarom is het ‘Heer, ontferm u’ (‘u’ is een wederkerend voornaamwoord)

Wij hebben de Christelijke Blindenbibliotheek te Ermelo daarvoor toestemming gegeven. De uitgave is daar te bestellen (www.cbb.nl). Ook via de 'Leesbutler' is een braille-editie van het Liedboek makkelijk online te bestellen. Ook is daar een groot-letter-editie te bestellen.

Ja, zowel een papieren uitgave als een digitale uitgave. Beiden uitvoeringen kosten € 40,-. U kunt zich daarvoor wenden tot www.cbb.nl of via de 'Leesbutler'.

Niets is uitgesloten, maar wij vinden een eenvoudig e-book niet echt functioneel. Een digitale voorziening moet meer functionaliteiten hebben om van waarde te zijn. Op ons ideeënlijstje staat het onderzoeken van de mogelijkheden van een Liedboek-app.

Hoewel wij streven naar geen of zo weinig mogelijk fouten in het zetwerk, kunnen onzorgvuldigheden helaas niet uitgesloten worden. Mocht u fouten vaststellen, dan kunt u die melden aan de uitgeverij. Bij voorkeur per e-mail naar info@liedboek.nl. Dat geldt ook voor eventuele misdrukken.

Koorbundels

In de koorbundel zijn in principe alle liederen opgenomen die meerstemmig kunnen worden gezongen. De muziekcommissie binnen de redactie heeft daarvoor zettingen uitgekozen die aan bepaalde criteria moesten voldoen.

Daarnaast zijn in de koorbundel éénstemmige liederen opgenomen waarvan in de gemeentebundel alleen de refreinen met muzieknoten zijn afgedrukt. De cantor, cantorij of het koor zingt de strofen dan vanuit de koorbundel, de gemeente de refreinen uit de gemeentebundel. Sommige liederen zijn niet opgenomen in de koorbundel, omdat ze alleen éénstemmig geschreven zijn en dus volledig te zingen zijn vanuit de gemeentebundel (waarin alle noten staan afgedrukt). In de gemeentebundel zijn ook enkele eenvoudige liederen meerstemmig opgenomen. Het was dan overbodig om ze nogmaals in de koorbundel op te nemen. Dat geldt ook voor de meeste canons. De nummeraanduiding op de ruggen van de koorbundels sluit om die reden niet logisch aan.

Zie hierboven voor de verklaring. Daarnaast mag het verbindingsstreepje tussen de getallen niet uitgelegd worden als tot en met. Van niet alle tussenliggende liederen is er immers een koorzetting.

Verwarrend is bij de 1e en 2e druk de becijfering op band 3: de eerste koorzetting is lied 641, terwijl de band 642 noemt als eerste nummer. Vanaf de 3e druk is dit aangepast.

In band 2 is van lied 364 tweemaal de koorzetting afgedrukt; eenmaal op de juiste plaats en eenmaal op de plek van lied 366. Daardoor ontbreekt de koorzetting van lied 366. De ontbrekende koorzetting vindt u hier. In de zetting van lied 708 is bij couplet 6 3e systeem het woord t’aller niet goed verdeeld over twee noten. De correcte weergave vindt u hier.

Het is een keuze geweest van de muziekcommissie in de meeste gevallen de koorzetting en de begeleiding niet gelijk te laten zijn. Soms wijken ze ook harmonisch af en zijn ze dus niet gecombineerd te gebruiken! De begeleider moet zich dan aanpassen aan de zetting van het koor.

Neen, uw mag niet zonder toestemming en betaling kopiëren uit de bundels. Als u dat wilt, dan moet u vooraf daartoe toestemming vragen en een vergoeding betalen. Het formulier daartoe kunt u aanvragen bij lvoorschot@kok.nl.

Begeleidingen

Dan betreft het in de meeste gevallen liederen die a capella (zonder begeleiding) uitgevoerd moeten worden (meestal canons). Ook zijn liederen zonder begeleiding opgenomen waarvan alleen akkoordsymbolen zijn overgeleverd en die staan afgedrukt in de gemeentebundel. In de begeleidingsuitgave zijn van sommige liederen ook de partijen opgenomen van andere muziekinstrumenten dan orgel en piano.

Het is een keuze geweest van de muziekcommissie in de meeste gevallen de koorzetting en de begeleiding niet gelijk te laten zijn. Soms wijken ze ook harmonisch af en zijn ze dus niet gecombineerd te gebruiken! De begeleider moet zich dan aanpassen aan de zetting van het koor.

Klik hier om deze gratis transpositiepartijen van Psalm 150c te downloaden.